Uw Privacy

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

-Zorgvuldig om ga met uw persoonlijke en medische gegevens.
-Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Voor meer informatie over:
De privacyverklaring en het register van verwerkingsactiviteiten  "klik hier"